Carolina Schwäbl-Martins

Carolina-Schwabl

Carolina Schwäbl-Martins, urodziła się w miejscowości Coimbra, studiowała w klasie wiolonczeli u prof. Catherine Strynx w Castelo Branco oraz u prof. Susanne Müller-Hornbach w Wuppertalu. Od października 2015 studiuje w klasie Viola da Gamba w Wyższej Szkole Muzyki i Tańca w Kolonii u prof. Rainera Zipperlinga.

Carolina gra w licznych zespołach muzyki kameralnej na wiolonczeli oraz na viola da gamba.