Nils Basterts

nils-basters

Nils Basters,  wieku dziesięciu lat ropoczął naukę fortepianupod okiem Mihai Zaharescu.Od 2009 roku studiuje w Państwowej WyższejSzkole Muzyki i Teatru w Hamburgu w klasiefortepianu prof. Anny Vinnitskiej. W 2013 rokuuzyskał licencjat ze średnią 1,0 (odpowiednik wPolsce oceny 6). W ramach Programu Erasmusotrzymał stypendium, w ramach którego studiowałw klasie prof. Martina Hughes’a na UniwersytecieMuzyki i Sztuk Performatywnych w Wiedniu.Dalsze twórcze impulsy otrzymal od m.in.Konrada Elsera, Emmanuela Axa, MatthiasaKirschnereita, Tanji Becker-Bender orazBurkharda Kehringa. W lutym odbył się recitaldyplomowy Nilsa Bastersa w małej sali Laieszhalle w Hamburgu.W 2013 roku Nils Basters otrzymał I nagrodę w konkursie Elise Meyer w Hamburg i był półfinalistą w renomowanym „Concours International De Piano Clara Haskil“. W 2015 roku zdobył trzecie miejsce w „Troisdorf International Piano Competition“. Nils Basters otrzymuje wsparcie od fundacji „Yehudi Menuhin Live Music Now“ i był w latach 2012- 2014 stypendystą „Oscar und Vera Ritter-Stiftung“.Wielką pasją Nilsa Bastersa, obok występów solo, jest muzyka kameralna oraz pieśni. Ponadto interesuje go teatr. W ostatnim czasie wziął udział w przedstawieniu pt. „Chopin w lustrze“, które zostało wyróżnione Stypendium Masefield dla Nowych Pomysłów Koncertowych przez Alfred Toepfer Stiftung F. V. S.