Patronat Honorowy 2018

 

Szanowni Państwo, Drodzy Artyści, Goście i Organizatorzy! 

Muzyka jest nieodłączną częścią kulturowego życia wspólnoty oraz doskonałym dopełnieniem indywidualności.  Należy jednak myśleć o niej, jak o sztuce samej w sobie — sztuce interpretacji, sztuce wyrażania emocji, sztuce odczuwania. 

Róża ThunMuzyka też jednoczy nas Europejczyków To przecież pod „Odą do Radości” – finałową kantatą z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena zjednoczyły się kraje Europy, wspólnie mianując ją swoim, naszym europejskim hymnem. 

XIII edycja Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą to wydarzenie, które od kilkunastu lat jest miejscem spotkań ludzi z całej Europy i doskonałym przykładem na to, że dzięki entuzjazmowi i zapałowi pasjonatów, da się stworzyć festiwal unikatowy, na bardzo wysokim poziomie. 

 W dzisiejszym świecie, w którym coraz więcej jest podziałów, jestem winna Organizatorom, Artystom i Gościom Festiwalu wyrazy uznani i wdzięczności.

Życzę Państwu pięknych przeżyć w trakcie tegorocznego festiwalu. 

Róża Thun